Wi-Fi, WiFi of wifi?

Hoe spel jij Wi-Fi / WiFi / wifi? Volgens het donorprincipe zouden we de spelwijze van de Wi-Fi Alliance moeten respecteren – Wi-Fi dus. Maar ja, die spelling vinden wij van Bureau Stokstaartje lelijk en veel te pretentieus voor een basale levensbehoefte. Op zoek dus naar een reden om gewoon wifi te schrijven.

Wi-Fi, WiFi of wifi? Opmerkingen
woordenlijst.org

geen resultaat

Van Dale Elektronische woordenboeken (voorlopig toegevoegd 2006)

wifi

www.woorden.org

WiFi

nl.wikipedia.org

Wi-Fi

‘In de dagelijkse praktijk wordt wifi (met deze spelling) steeds vaker gebruikt als synoniem voor ‘draadloos thuisnetwerk’.
www.wittespelling.nl

onzetaal.nl

Onze Taal gebruikt in artikelen ‘wifi’, bijv. in advies ‘Wat is juist: ledlamp, led-lamp of LED-lamp?’
spellingcontrole Word

Wi-Fi

apps.nrc.nl/stijlboek/search

geen resultaat

www.vandale.nl/opzoeken

geen resultaat

www.wi-fi.org

Wi-Fi

Helaas, Het Groene Boekje, in ieder geval de elektronische variant, geeft (nog) geen uitsluitsel. Dan moeten we ons heil dus zoeken bij Van Dale en Wikipedia.

De Dikke Digitale geeft alleen de spelwijze wifi. Dat is alvast een kleine overwinning.

Ook Wikipedia helpt een handje:

De naam Wi-Fi is een duidelijke knipoog naar de uit de audiowereld bekende term hifi, hetgeen staat voor High Fidelity.

Het woord hifi (in deze spelling) komt wél voor in Het Groene Boekje / Woordenlijst.org. Is dat voldoende reden om het donorprincipe overboord te kieperen? Nee, maar we doen het lekker toch. Lang leve wifi!

Published by