Het dassenburchtprincipe: wel of geen fanpage naast je website?

De volgende quote komt van Wikipedia en bevat (als je wilt) een analogie. Waar ‘ burcht’ staat, vul je je eigen website in.

Een das leeft in een hol, burcht genaamd […] Burchten gaan soms generaties lang mee en worden continu uitgebreid. Sommige burchten zijn zelfs al enkele honderden jaren in gebruik. Ze worden over het algemeen gegraven in struiken, heggen en houtwallen. De burcht heeft drie tot tien ingangen, die tien tot twintig meter van elkaar verwijderd liggen. Bij uitzondering kunnen de ingangen zelfs honderd meter van elkaar af liggen.

Bioloog en professioneel knuppel-in-het-hoenderhokgooier Midas Dekkers heeft eens uitgelegd waarom de das zoveel uitgangen voor zijn burcht maakt: om vijanden (lees: klanten) om de tuin te leiden. De burcht heeft zo veel ingangen om de kans dat een een vijand de das vindt, zo klein mogelijk te maken. Midas maakte zelf meteen de analogie met communicatiemiddelen. Sinds hij naast telefoon, ook over e-mail en sms beschikte, was hij een stuk lastiger te bereiken. Niet tot zijn ongenoegen.

De definitie van het dassenburchtprincipe

Des te meer kanalen je hebt om bereikt te worden, des te moeilijker je te bereiken bent.

No Facebook

De afgelopen weken hebben we met de medewerkers van een lokale website gediscussieerd over de vraag of de Facebookfanpage wel of geen extra traffic tot de website zou genereren. Of dat een fanpage juist traffic van de website zou afleiden. Lastig, want het gros van de doelgroep zit op Facebook. Op een gegeven moment vroegen we ons zelfs af of we überhaupt een website nodig hadden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de website en geen fanpage, juist om niet in de val van het dassenburchtprincipe te trappen. Met de beperkte middelen – en tijd – zagen we geen mogelijkheden de fanpage (naast de website) zo in te richten dat het voldoende meerwaarde op zou leveren: het nieuws zou afleiden van de agenda en de agenda (Facebook: Events) zou afleiden van het nieuws. Onze gebruikers zouden kortom met een Facebookpagina half geïnformeerd zijn en ondanks dat geen reden meer hebben naar de website te gaan.

Moraal van dit verhaal

house-48532_640
Marketingmensen letten niet op in het in bos, lezen geen boeken en de fanpage kan een tijdrovende ingang tot je site zijn. Een ingang waarin je potentiële klant verdwaalt. Vraag je dus af of je niet beter een vogelhuisje kunt zijn (lees: een goede website). Een duidelijk afgebakend huisje, met een duidelijke ingang. Met eventueel als lokkertje Facebook, Twitter, G+ – zo’n leuk stokje bij de ingang.

Published by